Общи характеристики и чертежи на талиги и (товарни) вагони

Дискусии за всички български товарни вагони.

Модератор: DANI

Общи характеристики и чертежи на талиги и (товарни) вагони

Мнениеот ItheBeast » 18 Сеп 2010, 19:02

Тук ще поствам общи характеристики и чертежи на локомотиви и вагони.
ВАГОН ТОВАРЕН ПОКРИТ 2 - ОСЕН тип Gbs
Техническо описание: Вагонът е предназначен за превоз на пакетирани и други товари, изискващи защита от атмосферни влияния, с изключения на животни и насипни товари.
Скелетът на коша е заваръчна конструкция с облицовка от водоустойчив шперплат.
На всяка странична стена има по една плъзгаща се врата.
Вагонът позволява механизирано товарене и разтоварване.
Технически параметри

Параметри Стойности
Брой оси 2
Максимален товар (т) 26
Товар на ос (т) 20
Тегло тара (т) 14
База на вагона (мм) 8 000
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм) 14020
Полезна дължина (мм) 12 320
Полезна широчина (мм) 2 900
Площ на пода (кв.м.) 33
Използваем обем (куб.м.) 86


ВАГОН ПОКРИТ 4 - ОСЕН тип Gabs
Техническо описание: Вагонът е предназначен за превозване на пакетирани и други товари, изискващи защита от атмосферни влияния, с изключение на животни и насипни товари.
Вагонът позволява въвеждането на механизация при товаро – разтоварните работи. Скелетът на коша е заваръчна конструкция, съставена от валцовани и огънати профили. Обшивката на коша е водоустойчив шперплат с дебелина 15 mm. за страници и 25 mm за челните стени.
Подът е изграден от чамови дъски. На всяка страница на вагона има по две раздвижени врати със светъл отвор 4000 x 2150mm.
Технически параметри

Параметри Стойности
Брой оси 4
Максимален товар (т) 53
Товар на ос (т) 20
Тегло тара (т) 27
База на вагона (мм) 16 660
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм) 21 700
Полезна дължина (мм) 20 000
Полезна широчина (мм) 2 900
Площ на пода (кв.м.) 53
Използваем обем (куб.м.) 137


ВАГОН ПЛАТФОРМ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА КОНТЕЙНЕРИ тип Rgs
Техническо описание: Вагонът е предназначен за превоз на дълги товари, пръти, прокат, дървен материал и други товари, неизискващи защита от атмосферни условия.
Приспособен е за превоз на контейнери от категории: 10, 20, 30 и 40.
Подът е равнинен, изработен от метал и импрегниран с водно стъкло иглолистен дървен материал.
Вагонът е съоръжен с два броя шарнирно закрепени челни стени и 16 броя завъртащи се климии, по 8 на всяка надлъжна стена. В пода са монтирани приспособления за закрепване на контейнерите, които се задвижват ръчно.
Технически параметри

Параметри Стойности
Брой оси 4
Максимален товар (т) 56
Товар на ос (т) 20
Тегло тара (т) 24
База на вагона (мм) 14 860
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм) 19 900
Полезна дължина (мм) 18 500
Полезна широчина (мм) 2 740
Площ на пода (кв.м.) 2 740


ВАГОН ПЛАТФОРМЕН 4 - ОСЕН тип Res
Техническо описание: Вагонът се използва като платформа с климии за превоз на дълги товари, пръти, прокат, дървен материал и други товари и като платформа със странични капаци за превоз на насипни материали, неизискващи защита от атмосферни влияния.
Челните страничните стени са шарнирно свързани към рамата.
Вагонът има 16 броя завъртащи се климии – по 8 от двете му страни, и съответно 16 скоби за връзване на товари.
Технически параметри

Параметри Стойности
Брой оси 4
Максимален товар (т) 57
Товар на ос (т) 20
Тегло тара (т) 23
База на вагона (мм) 14 860
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм) 19 900
Полезна дължина (мм) 18 500
Полезна широчина (мм) 2 640
Площ на пода (кв.м.) 50ВАГОН 4 - ОСЕН ПЛАТФОРМЕН ЗА ТЕЖКИ ТОВАРИ тип Sммps
Техническо описание: Вагонът е специализиран и служи за транспортиране на метали и метални изделия:къси товари, пръти, прокат, дървени материали, не изискващи защита от атмосферните условия. Освен това може да превозва колесни и тежки верижни машини.
При товарене на колесни и верижни машини последните могат да се движат върху вагоните по дължина на влаковата композиция.
Пода на вагона е дървен.
Вагонът е съоръжен с 12 броя завъртащи се климии, по 6 на всяка страна
Технически параметри

Параметри Стойности
Брой оси 4
Максимален товар (т) 60
Товар на ос (т) 20
Тегло тара (т) 20
База на вагона (мм) 9 000
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм) 14 040
Полезна дължина (мм) 12 800
Полезна широчина (мм) 3 100
Площ на пода (кв.м.) 39.68


ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН С ГЛУХ ПОД Тип Eas
Техническо описание: Вагона е предназначен за превоз на насипни товари, пакетирани стоки и други товари за които не се налага защита от атмосферни условия.
Конструкцията на вагона позволява механизиране на товаро -разтоварните операции, чрез използване на подемно транспортни средства, включително и вагонообръщач.
Кошът на вагона е метален, изграден от две странични и две подвижни челни стени, които се отварят шарнирно. На всяка странична стена има по две двукрили врати със светъл отвор 1800 x 1900 mm. Подът на вагона се изработва от иглолистен дървен материал, или е метален.

Технически параметри

Параметри Стойности
Брой оси 4
Максимален товар (т) 60
Товар на ос (т) 20
Тегло тара (т) 20
База на вагона (мм) 9 000
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм) 14 040
Полезна дължина (мм) 12 710
Полезна широчина (мм) 2 780
Площ на пода (кв.м.) 36
Използваем обем (куб.м.) 72


ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА РУДИ И НАСИПНИ ТОВАРИ тип Eamnos
Техническо описание: Вагонът е предназначен за превоз на руда и други насипни товари с голямо относително тегло.
Кошът се състои от две странични и две неподвижни челни стени.Едната страна на вагона е преходна.Страничните стени са без врати.
Конструкцията на вагона осигурява механизирано натоварване и разтоварване на страничен вагонообръщател.

Технически параметри

Параметри Стойности
Брой оси 4
Максимален товар (т) 61
Товар на ос (т) 20
Тегло тара (т) 19
База на вагона (мм) 6 500
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм) 11 630
Полезна дължина (мм) 10 200
Полезна широчина (мм) 2 750
Площ на пода (кв.м.) 30
Използваем обем (куб.м.) 56ВАГОН САМОРАЗТОВАРВАЩ СЕ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ВЪГЛИЩА СЪС СЕДЛОВИДЕН ПОД тип Fals
Техническо описание: Вагонът е предназначен за превоз на въглища и кокс. Конструкцията на вагона е приспособена за механично натоварване. Разтоварването се извършва чрез четири клапи с помоща на лостов механизъм, който се задейства със сгъстен въздух или ръчно.
Подът на вагона е седловиден с ъгъл спрямо хоризонталната плоскост 49 градуса.
Технически параметри

Параметри Стойности
Брой оси 4
Максимален товар (т) 55
Товар на ос (т) 20
Тегло тара (т) 25
База на вагона (мм) 7 500
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм) 12 790
Използваем обем (куб.м.) 75


ВАГОН ЦИСТЕРНА ЗА НЕФТОПРОДУКТИ 71 М3 тип Zas
Техническо описание: Вагонът е предназначен за превоз на нефтени продукти. Балонът се състои от цилиндрични звена листова ламарина. Съоръжен отгоре с люк за натоварване със светъл отвор 150 мм и с 4 странични крана тип “Gestra” със светъл отвор 100 мм. За предпазване на балона от надналягане и от подналягане е монтиран двойнодействащ предпазителен клапан, който се задействува при налягане 0,15 МРа. въглища и кокс. Конструкцията на вагона е приспособена за механично натоварване. Разтоварването се извършва чрез четири клапи с помоща на лостов механизъм, който се задейства със сгъстен въздух или ръчно.

Технически параметри

Параметри Стойности
Брой оси 4
Максимален товар (т) 59.4
Товар на ос (т) 20
Тегло тара (т) 20.6
База на вагона (мм) 9 200
Дължина на вагона между буферите(мм) 14 240
Вътрешен диаметър на балона (мм) 2 800
Използваем обем (куб.м.) 71

ХЛАДИЛЕН ВАГОН С МАШИННО ОХЛАЖДАНЕ тип Iaeghis
Техническо описание: Вагонът е предназначен за превоз на лесноразваляеми стоки, изискващи спазването на температури на складовите помещения от 140С до -200С. Подходящ е и за охлаждане на предварително неохладени плодове и зеленчуци.
Работоспособността на машинното оборудване е осигурена при външни температури от -20С до 40С.
Технически параметри

Параметри Стойности
Брой оси 4
Максимален товар (т) 43
Товар на ос (т) 20
Тегло тара (т) 36
База на вагона (мм) 15 800
Дължина на вагона между буферите(мм) 21 040
Дължина на вагонния кош (мм) 17 700
Полезен товарен обем при височина на стифиране (куб.м.) 86


ВАГОН ЦИМЕНТОВОЗ 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА ЦИМЕНТ тип Uacs
Техническо описание: Вагонът е предназначен за превоз на цимент в насипно състояние. Балонът се състои от две пресечени пирамиди изработени от листова ламарина. Съоръжен отгоре с люк за натоварване със светъл отвор с диаметър 500 мм за товарене и влизане. До люка се достига посредством стълби и площадки. Вагонът е снабден с разтоварваща инсталация, действаща със сгъстен въздух с максимално работно налягане 0,25 МРа, осигуряваща вътрешно придвижване и долно отвеждане на товара. Действието й позволява транспортиране на разтоварвания цимент на разстояние 60 м при височина 20 м На въздушната инсталация на системата за разтоварване са са монтирани възвратни клапани, предотвратяващи връщането на продукта и предпазни клапани, които се задействат при налягане 0,26 МРа. Остатъкът от цимент след разтоварване е не повече от 150 кг. За освобождаването на резервоара от свръх налягането е предвидена автоматична система за обезвъздушаване, която влиза в действие при прекратяване подаването на въздух.
Технически параметри

Параметри Стойности
Брой оси 4
Максимален товар (т) 60.5
Товар на ос (т) 20
Тегло тара (т) 19.5
База на вагона (мм) 7 000
Дължина на вагона между буферите (мм) 12 040
Дължина на резервоара (мм) 9 124
Използваем обем (куб.м.) 54


ВАГОН ТОВАРЕН 4 - ОСЕН ЗА ПРЕВОЗ НА НАСИПНИ /ГРАНУЛИРАНИ/ ТОВАРИ тип Uagpps
Техническо описание: Вагонът е предназначен за превозване на хигроскопични насипни (гранулирани) товари като зърнени храни, пшеница, царевица, соя, химически торове (суперфосфат, амониев нитрат, амониев сулфат) и др. Вагона позволява механизирано товарене. Разтоварването става гравитационно през монтираните в пода 3x2 люка със светъл отвор 355x650mm., затворени с клапи. Разтоварването е възможно както в бункери, така и на транспортни ленти.
Кошът на вагона е изграден от профилирани странични и челни стени. На покрива са оформени пет люка с размери 500x220, през които става товаренето.
Технически параметри

Параметри Стойности
Брой оси 4
Максимален товар (т) 57.5
Товар на ос (т) 20
Тегло тара (т) 22.5
База на вагона (мм) 10 000
Дължина на вагона между буферите със спирачна платформа (мм) 15 250
Използваем обем (куб.м.) 85

ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 - Тип Eaos
Техническо описание: Вагона е предназначен за превоз на насипни товари, пакетирани стоки и други товари за които не се налага защита от атмосферни условия.Отговаря на изискванията на UIC и RIV.
Конструкцията на вагона позволява механизиране на товаро разтоварните операции, чрез използване на подемно транспортни средства, включително и вагонообръщач.
Технически параметри

Параметри Стойности
Габарит UIC 505-1
Междурелсие 1435 mm
Талига Y25Cs
Брой оси 4
Максимален товар (т) 55
Товар на ос (т) 20
Тегло тара (т) 25
Максимална скорост празен (км/ч) 120
Максимална скорост натоварен (км/ч) 100
База на вагона (мм) 9 000
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм) 14040
Ползена дължина (мм) 12 710
Полезна широчина (мм) 2 780
Площ на пода (кв.м.) 36
Използваем обем (куб.м.) 72


Пиши кой ти е източника на информация!

. :О
ВСЕКИ МОЖЕ ДА ОПИКАЕ СТЕНАТА...............БЪДИ МЪЖ И УСЕРИ ТАВАНА......
Аватар
ItheBeast
Занимаващ се с Трасета
 
Мнения: 537
Регистриран на: 29 Юни 2010, 10:53
Местоположение: София

Назад към Товарни вагони

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта