Управление на трейнз от клавиатурата и за двата режима.

МОЛЯ НЕ ПИТАЙТЕ ТУК! В раздела ще намерите как да направите...

Управление на трейнз от клавиатурата и за двата режима.

Мнениеот milenski51 » 20 Ное 2010, 17:04

Описани са всички комбинаций на бутоните в режим драйвер и сървйор .

driver
{
train_camera_forward plus
train_camera_backward minus

train_dcc_down x, comma
train_dcc_up w, fullstop
train_dcc_stop s, slash
train_dcc_handbrake a, apostrophe

train_cabin_brake_release q, KP9, KPPgUp
train_cabin_brake_lap z, KP6, KPRight
train_cabin_brake_application a, KP3, KPPgDn
train_cabin_brake_emergency pause
train_cabin_brake_1 null
train_cabin_brake_2 null
train_cabin_brake_3 null
train_cabin_brake_4 null
train_cabin_brake_up null
train_cabin_brake_down null

train_cabin_indbrake_toggle e, KP4, KPLeft
train_cabin_indbrake_bail d, KP0, KPIns

train_cabin_throttle_up w, KP8, KPUp
train_cabin_throttle_down x, KP2, KPDn
train_cabin_throttle_0 s, KP5, KPClear
train_cabin_throttle_1 null
train_cabin_throttle_2 null
train_cabin_throttle_3 null
train_cabin_throttle_4 null
train_cabin_throttle_5 null
train_cabin_throttle_6 null
train_cabin_throttle_7 null
train_cabin_throttle_8 null

train_cabin_rev_forward f, KPstar
train_cabin_rev_backward r, KPslash
train_cabin_rev_neutral null
train_cabin_rev_toggle null

train_cabin_dyn_traction null
train_cabin_dyn_neutral null
train_cabin_dyn_brake null
train_cabin_dyn_toggle c, KP7, KPHome
train_cabin_shovel_coal space
train_cabin_coalman_wave shift space
train_cabin_fans shift f

train_cabin_firebox_door_toggle KP1, KPEnd, end
train_cabin_regulator_up w, fullstop, KP8, KPUp
train_cabin_regulator_down s, slash, KP2, KPDn
train_cabin_reverser_up f, KPstar
train_cabin_reverser_down r, KPslash
train_cabin_injector_up i
train_cabin_injector_down o
train_cabin_injector2_up shift i
train_cabin_injector2_down shift o
train_cabin_blower_up n
train_cabin_blower_down shift n
train_cabin_reset_tripmeter t
train_cabin_toggle_draincocks alt d

train_cabin_aws_reset alt space, ins
train_cabin_aws_isolate alt 1
train_cabin_aws_activate alt 2
train_cabin_tpws_reset alt 3
train_cabin_tpws_isolate alt 4
train_cabin_tpws_activate alt 5
train_cabin_tpws_override alt 6
train_cabin_dra_on alt 7
train_cabin_dra_off alt 8
train_cabin_emergency_stop alt 9
train_cabin_master_switch_on alt 0
train_cabin_master_switch_off alt 0
train_cabin_engine_on alt [
train_cabin_engine_off alt ]
train_cabin_panel_lamp_test alt \
train_cabin_vigilance_foot_pedal alt tilde
train_cabin_wipers_on alt comma
train_cabin_wipers_off alt period
train_cabin_hardware_0 alt ;
train_cabin_hardware_1 alt '

train_headlight_toggle l
train_highbeam_toggle shift l
train_ditchflash_toggle ;
train_pantograph_toggle KP1, KPEnd, end
train_horn h, KPplus
train_sand v, KPminus
train_bell b

camera_up up
camera_down down
camera_left left
camera_right right
camera_zoom_in pageup
camera_zoom_out pagedown
camera_mod_control leftcontrolkey, rightcontrolkey
camera_mod_shift leftshiftkey, rightshiftkey

hud_consist_toggle null
hud_help_toggle ctrl h

camera_internal 1
camera_external 2
camera_tracking 3
camera_roaming 4
camera_car alt ctrl shift c a r z

camera_prev leftbracket
camera_next rightbracket
camera_prev_fast ctrl leftbracket
camera_next_fast ctrl rightbracket

cmd_metric_toggle g
mode_decouple_toggle ctrl d

cmd_close escape
cmd_wireframe_toggle ctrl w
cmd_truewireframe_toggle alt w
cmd_findobject ctrl f

mode_map_toggle m, ctrl m
cmd_pause p

cmd_help F1
hud_interface_toggle F5
hud_driverbar_toggle F6
hud_buttonbar_toggle F7
hud_customhud_toggle F8
hud_controls_toggle F9

cmd_save ctrl s
cmd_load ctrl l
hud_objective_toggle enter

cmd_tuning ctrl t

debug_log_camera_angle ctrl f7
debug_show_autopilot_signal alt home

train_reverse_heading alt c
cmd_script_objectives k

toggle_next_junction j
toggle_prev_junction ctrl j

driver_1 ctrl 1
driver_2 ctrl 2
driver_3 ctrl 3
driver_4 ctrl 4
driver_5 ctrl 5
driver_6 ctrl 6
driver_7 ctrl 7
driver_up ctrl =
driver_down ctrl -
cmd_show_commodities_panel
cmd_show_waybills_panel

cmd_stop_schedule
cmd_continue_schedule
cmd_abandon_schedule
cmd_get_off_train

cmd_toggle_headtracker alt h
}


surveyor
{
cmd_newmap ctrl n
cmd_loadmap ctrl l
cmd_savemap ctrl s
cmd_editmap ctrl e
cmd_options ctrl o
cmd_tuning ctrl t
cmd_findobject ctrl f
cmd_minimap ctrl m
cmd_profiles ctrl p
cmd_rules ctrl r
cmd_copy ctrl c
cmd_paste ctrl v
cmd_cam_walk alt y
cmd_cam_fly alt u
cmd_cam_car alt ctrl shift z
cmd_rand_map alt ctrl shift p
cmd_smite alt ctrl a

hud_interface_toggle ctrl space
hud_contextual_info_toggle alt o

mode_topology F1
com_height_up u
com_height_down d
com_height_adjust a
com_cursor_minus minus
com_cursor_plus plus
com_height_sensitivity_minus leftbracket
com_height_sensitivity_plus rightbracket
com_height_get g
com_height_use h
com_plateau p
com_add_water w
com_delete_water q
com_adjust_water_height e
com_extend_section x

com_displacement_rotation_minus shift leftbracket
com_displacement_rotation_plus shift rightbracket
com_displacement_scale_minus ctrl leftbracket
com_displacement_scale_plus ctrl rightbracket

com_displace_apply f
com_displacement_get

mode_paint f2
com_texture_rotation_minus leftbracket
com_texture_rotation_plus rightbracket
com_texture_scale_minus ctrl leftbracket
com_texture_scale_plus ctrl rightbracket
com_cursor_size_minus minus
com_cursor_size_plus plus
com_paint_get g
com_fill_grid_texture l
com_select_box b
com_select_fill f
com_cancel_selection d

mode_objects f3
com_object_filter o
com_spline_filter s
com_object_name_minus minus
com_object_name_plus plus
com_object_add a
com_object_move m
com_object_rotate r
com_object_get g
com_object_delete d
com_object_name n
com_object_adjust_height h
com_object_spline_split q
com_object_spline_height h
com_object_spline_remove_vertex x
com_object_spline_insert i
com_object_spline_smooth s

mode_tracks f4
com_track_spline_filter t
com_track_object_filter y
com_track_trackmark_filter v
com_track_name_minus minus
com_track_name_plus plus
com_track_add a
com_track_move m
com_track_rotate r
com_track_get g
com_track_delete d
com_track_straighten b
com_track_toggle_junction j
com_track_renaming_stuff n
com_track_split q
com_track_spline_height h
com_track_spline_remove x
com_track_spline_insert i
com_track_spline_smooth s
com_track_get_gradient j
com_track_apply_gradient k
com_track_get_curve l

mode_world f6
com_world_clock_add a
com_world_clock_move m
com_world_clock_delete d
com_world_clock_red_minus shift minus
com_world_clock_red_plus shift plus
com_world_clock_green_minus ctrl minus
com_world_clock_green_plus ctrl plus
com_world_clock_blue_minus alt minus
com_world_clock_blue_plus alt plus
com_world_clock_minus minus
com_world_clock_plus plus
com_world_weather_minus leftbracket
com_world_weather_plus rightbracket
com_world_environment_minus ctrl leftbracket
com_world_environment_plus ctrl rightbracket
com_world_origin_add o
com_world_origin_find f
com_world_origin_edit e

com_menu_undo ctrl z
com_menu_redo ctrl y
com_menu_search_panel ctrl shift f

com_bookmark_1 1
com_bookmark_2 2
com_bookmark_3 3
com_bookmark_4 4
com_bookmark_5 5
com_bookmark_6 6
com_bookmark_7 7
com_bookmark_8 8
com_bookmark_9 9
com_bookmark_0 0
com_bookmark_set_1 ctrl 1
com_bookmark_set_2 ctrl 2
com_bookmark_set_3 ctrl 3
com_bookmark_set_4 ctrl 4
com_bookmark_set_5 ctrl 5
com_bookmark_set_6 ctrl 6
com_bookmark_set_7 ctrl 7
com_bookmark_set_8 ctrl 8
com_bookmark_set_9 ctrl 9
com_bookmark_set_0 ctrl 0
com_bookmark_clear_1 ctrl shift 1
com_bookmark_clear_2 ctrl shift 2
com_bookmark_clear_3 ctrl shift 3
com_bookmark_clear_4 ctrl shift 4
com_bookmark_clear_5 ctrl shift 5
com_bookmark_clear_6 ctrl shift 6
com_bookmark_clear_7 ctrl shift 7
com_bookmark_clear_8 ctrl shift 8
com_bookmark_clear_9 ctrl shift 9
com_bookmark_clear_0 ctrl shift 0

com_menu_wireframe F9, ctrl w
com_menu_menubar F10

com_menu_help F12

mode_tools F5
com_tools_place_camera a
com_tools_move_camera m
com_tools_delete_camera d
com_tools_place_ruler r
com_tools_move_ruler t
com_tools_delete_ruler y
com_tools_paste_height s
com_tools_paste_rotation_minus leftbracket
com_tools_paste_rotation_plus rightbracket
com_tools_paste_height_relative l
com_tools_select_box b
com_tools_copy_paste p
com_tools_cancel_selection x

mode_trains F7
com_train_filter t
com_consist_filter c
com_train_name_minus minus
com_train_name_plus plus
com_train_add a
com_train_move m
com_train_rotate r
com_train_get g
com_train_delete d
com_train_properties p
com_train_change_heading h
com_train_decouple x

cmd_quick_drive ctrl f2
}

standard_dialog
{
std_save s, ctrl s, enter
std_dont_save d, ctrl d
std_no_save enter, e, ctrl e, d, ctrl d
std_cancel escape
std_new n, ctrl n
std_load enter
std_ok enter, space
std_reset r
std_yes enter,y
std_no escape,n
}

menu
{
main_driver d
main_surveyor s
main_railyard r
main_scenarios e
main_exchange x
main_credits c
main_quit escape, q

svyr_mainmenu escape, m
svyr_new n
svyr_delete d
svyr_accept enter
svyr_trainzmap t

drvr_mainmenu escape, m
drvr_panel tab
drvr_delete d
drvr_info i
drvr_accept enter

scen_back escape, m
scen_accept enter

yard_mainmenu escape, m
yard_favorites f
yard_info tab
yard_horn h
yard_lights l
yard_pants p
yard_low_beam shift l
yard_ditch ;
yard_interface_toggle ctrl space
yard_close ctrl w, ctrl q
}

minimap
{
minimap_bg alt b
minimap_gradients alt g
minimap_junctions alt j
minimap_signals alt s
minimap_triggers alt t
minimap_trackmarks alt m
minimap_industries alt i
minimap_namedobjects alt n
minimap_objects alt o
minimap_consists alt c
minimap_ts_labels alt l
}
;)
Изображение
milenski51
 
Мнения: 794
Регистриран на: 10 Мар 2010, 09:06
Местоположение: burgas

Re: Управление на трейнз от клавиатурата и за двата режима.

Мнениеот loc46123 » 12 Дек 2010, 15:21

за какво точно се исползват тези написани нещта
Аватар
loc46123
 
Мнения: 193
Регистриран на: 02 Май 2010, 18:38

Re: Управление на трейнз от клавиатурата и за двата режима.

Мнениеот tedo21 » 12 Дек 2010, 19:02

Ами, това са нещо като Hotkeys за играта. Примерно: Пантографа се пуска с Num1. :)
Изображение
Аватар
tedo21
 
Мнения: 1114
Регистриран на: 26 Сеп 2009, 16:43

Re: Управление на трейнз от клавиатурата и за двата режима.

Мнениеот kostenurko123 » 11 Сеп 2015, 07:49

Аз пантографа го пускам с End :)
Аватар
kostenurko123
 
Мнения: 210
Регистриран на: 10 Авг 2015, 16:44
Местоположение: Добрич


Назад към Помощ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта